سخن نخست


ما مینویسیم چون نوشتن والا و فهماندن والاتر است...
(( قسم به قلم و هر چیزی که مینویسد. )) متن ها و سطر ها نوشته میشوند تا راه به سوی هدف هایی برند که دست مایه شان افکار و عقاید باشد.
و این جاست که حقیقت معنا میگیرد. این جاست که یک ذهن پرسشگر فاصله میگیرد از حاشیه ها و می جوید بطنی را که حقیقت باشد و ندای حقی را فریاد بزند.
ما،با قلم های خستگی ناپذیرمان؛ با ذهن پر حواشی و پرسشگر یک دانشجو همراه میشویم تا رسالت بسیجی بودنمان را به گوشش برسانیم. یا بهتر بگویم رسالت انسانیمان را به گوش همگان برسانیم و قضاوت را بر عهده ی خوانندگان و تماشا کنندگان بگذاریم.
باشد که وجدان بیدار یک دانشجو، بسیج باصلابت و دیگر تشکل های نوپا و بی ریشه را در ترازو بگذارد و خوب و بد را از هم باز شناسد.

 

امیر عباس جلیلی| سردبیر نشریه ندای حقتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب